top of page

Utleggsrefusjon

  • For å få utlegget refundert må du:

  • · Ta bilde av alle kvitteringer og legg de i eget vedlegg sammen med dette skjemaet.

  • · Spesifisere hvilke type utlegg det er: f.eks om det er reise/opphold/mat, dugnadskostnader, gaver eller sosialesammenkomster.

  • · Krysse av for om det skal dekkes av lagkassen

  • · Sendes til kasserer@tastahk.no

  • · Ved spørsmål ta kontakt med kasserer@tastahk.no

bottom of page