top of page
Sponsorer

​Sponsoravtaler, reklame og skilt

 

Tasta Håndballklubb har salgsrettighetene for reklameskilt i Tastahallen.

Disse rettighetene tildeles for 2 år om gangen og gjelder nå for perioden 2019-2021.

 

Priser for skiltreklame i hallen er: NOK 5.000,-  for det 1. året en tegner en reklameavtale.

Deretter er det kr. 5.000,- pr. år, inntil avtalen sies opp.

Størrelse for standardskiltene vi har på hallen er: 200 cm x 100 cm

 

En kan også avtale større dimensjoner, mot et pristillegg pr. år.

 

Inkludert i denne prisen er oppføring av sponsorens logo på våre hjemmesider.

Noen av sponsorene kjører spesielle kampanjer mot klubbens medlemmer og dette blir da publisert som en nyhet på både hjemmesidene våre og Facebook siden vår.

 

Det årlige sponsorbeløpet blir fordelt mellom klubben og et spesifikt lag.

Dvs 50% går til drift av klubben (bl.a. til drakter, påmeldinger, trenerkurs osv.), mens de andre 50% går til et spesifikt lag (hvor laget bruker summen til å redusere kostnader og egenandel til f.eks eksterne turneringer og cuper). 

 

Klubben organiserer utarbeidelse og montering av skilt i samråd med sponsor.

Produksjonskostnader for hallskiltet faktureres sponsor.

 

All aktivitet vedrørende avtaler om skiltreklame koordineres av sponsor ansvarlig.

 

Montering av skilt i hallen gjøres av klubben i samarbeid med vaktmester i Tastahallen.

 

Er du eller din bedrift interessert i å ha reklameskilt på veggen hos oss, kan dere ta kontakt med sponsoransvarlig i styret.

bottom of page