top of page

Smittesporing i regi av Tasta HK

Tasta Håndballklubb er forpliktet, som følge av Covid-19 pandemien, til å registrere alle spillere/lagledelse/dommere/sekreteriat og tilskuere som er på arrangement i regi av Tasta HK 

 

I tillegg må vi også ha en arrangementsansvarlig, dette har vi valgt å kalle kampvert. Denne utnevnes av laget som skal ha kamp. Kampverten har som formål å hjelpe tilskuere, sjekke at det kun er de registrerte tilskuerne som oppholder seg i hallen, samt påse at gjeldende smittevernsregler blir overholdt. Kampverten regnes ikke med i tilskuerantallet, da denne går under betegnelsen arrangør. Det samme gjelder også de som skal sitte i sekreteriatet. Lagledelse skal for disse funksjonene lage arrangement for smittesporing i Spond.  

​ 

Spillere, lagledere og dommere registreres i Turneringsadmin når dette kan benyttes.

For arrangement som ikke kan føres i Turneringsadmin må lister for bortelag innhentes av vår lagledelse, samt at våre spillere/lagledelse registreres i Spond arrangement.

Når det gjelder dommere til slike kamper blir de registrert i Spond av dommerkontakt.

 

Alle andre personer tilstede på kampen skal registreres med navn og telefonnummer i denne elektroniske registreringen for TILSKUERE 

​ 

Du kan registrere deg selv og inntil tre familiemedlemmer.
Forutsetningen er at alle fire familiemedlemmer kan nås via mobilnummeret som registreres. 

​ 

I Tastahallen kan det kun være 10 tilskuere til hvert lag, da hallen ikke har tribune. På disse kampene vil det derfor ikke være mulig å registrere flere en disse 10 per lag. Pr nå er det ikke mulig å legge inn denne begrensingen i vedlagte link. Våre lagledere må derfor kontakte bortelag og gi beskjed om at kun 10 personer kan registrere seg i linken. Vår anbefaling er at, eks. oppmann på bortelaget får inn liste over de 10, som skal være tilskuere og registrerer i linken vår. Vi oppfordrer til at det så langt som mulig etterstrebes at alle spillerne har en tilskuer hver, så langt det er mulig innenfor gitte begrensninger. 

 

Listen over de som var tilstede beholdes i 10 dager etter kampen for mulig smittesporing. Informasjonen som legges inn i skjema vil bli slettet etter 10 dager og benyttes kun til smittesporing. 

 

 

Med sportslig hilsen

TASTA HÅNDBALLKLUBB

 

Katrine Bugel

Klubbleder

Mobil 924 054 16

Epost: klubbleder@tastahk.no

bottom of page