Tasta håndballklubbs aktiviteter innendørs er stanset midlertidig.Tasta Håndballklubb, Norges håndballforbund og Norges Idrettsforbund følger opp regjeringens regler. Vi stanser trening og kamper innendørs midlertidig. Les mer her på Håndballforbundets sider

Her er melding fra Regionen:

Til alle klubber i Region SørVest,

Alle innendørsaktiviteter, herunder både treninger og kamper, er utsatt de neste to ukene til og med 17. januar.

Når det gjelder kampene i 12-årsklassen til og med Juniorserien, ber vi lagene bli enige om nytt kamptidspunkt for de kampene som skulle vært spilt i denne perioden.

(Med unntak av reisekamper på tvers av fylkesgrensene. Disse vil Regionen sette opp med nytt tidspunkt.)

Lagene blir enige om nytt kamptidspunkt og hjemmelaget søker omberamming i TurneringsAdmin.

Les her for mer informasjon: https://www.handball.no/nyheter/2021/01/utsetter-all-innendorstrening/

Med vennlig hilsen Julie Brodahl

NHF Region SørVest112 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle