Lyst å prøve håndball! Vi i Tasta Håndballklubb har de kommende ukene oppstart for følgende nye lag.

Oppstart for mini 1(J/G f.2015) er onsdager fra 1 septemer i Tastahallen kl.17-18. Oppstart for micro (J/G f.2016 og 2017) er onsdager fra 15 september i gymsalen på Kampen skole kl.17-18. (utsatt 1 uke pga vedlikehold gymsal Kampen skole) Vi gjennomfører foreldremøte samtidig med at de to treningene pågår.

Meld deg inn via følgende link for medlemsskap og smittesporing: https://www.tastahk.no/bli-medlem

Har du et eldre barn som har lyst å prøve håndball er det fint om du tar kontakt med klubben i forkant. Kontakt da enten klubbleder eller sportslig leder: https://www.tastahk.no/styret

Da får vi forberedt trenere og lagledere rundt laget om at dere kommer, slik at vi får tatt i mot dere på best mulig måte.

Treningstidene for alle lag finner du på nettsiden vår: https://www.tastahk.no/treningstider


90 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle