Klubben trenger kanskje akkurat deg!

Vi har de siste fem-seks årene gått fra å være rundt ca. 100-150 medlemmer til å bli en stor klubb som nå nærmer seg 350 medlemmer. I dag er ca 70 foresatte som gjør en fantastisk innsats for klubben som trenere og lagledere. De stiller opp på ukentlig basis, kanskje så ofte som 3-5 treninger, i tillegg kommer kamper. De gjør en formidabel innsats og danner grunnlaget for frivilligheten i klubben.


Denne frivilligheten må også være forankret i et styre, som jobber for alle medlemmene i Tasta Håndballklubb. Det er viktig med klare målsetninger. Vi er kommet langt med disse, men vi bærer også preg av voksesmerter. Det gjør sitt til at målsetninger må justeres og jobbes annerledes med.


Det er særlig viktig når en jobber i styret å ha fokus på hele klubben og ikke det enkelte lag. Vi trenger deg som kunne tenke deg å være med å bidra til at klubben blir bedre dag for dag. Vi bygger miljø for våre barn og unge i Tasta bydel og omegn. Vi danner en trygg ramme så spillerne kan møtes på i gode rammer. Styrets arbeid er mer enn bare styremøter. Vi legger til rette for trenere, lagledere og spillere for at deres hverdag skal bli enklere. Bak ethvert lag står et sterkt styre.


Vi bruker i dag Office 365 med outlook, teams, word, excel med mer. Alle styremedlemmer har rollebasert epost/bruker, slik at en unngår å benytte personlige epostadresser.


De siste årene har vi vært for få styremedlemmer og håper derfor å få med nok i år, slik at det blir en jevnere fordeling av gjøremålene i styret. Da unngår vi høy belastning på enkeltpersoner.


I styret har vi følgende roller pr dags dato:

Klubbleder, nestleder, sportslig leder, kasserer, materialforvalter, sponsoransvarlig, dommerkontakt, samt en vara.

Vi burde nok også hatt et par medlemmer utenom, til kommende prosjekter. Eksempelvis egen dugnadsansvarlig, ansvarlig for nettsiden og annet.

I denne forbindelse har også klubben startet arbeidet med sportslig utvalg, miljøutvalg og hallutvalg.


Å engasjere seg på vegne av sine barn er faktisk ganske kjekt. Bonusen er glade, fornøyde barn og ungdom, det finnes ikke bedre belønning!


Mandag 19 april kl.19:30 på Teams avholder vi vårt årsmøte.


Tasta Håndballklubb trenger deg!


Ta kontakt med valgkomitéens leder;

Monika Øvrebø Andersen

92420657

moni.andersen@outlook.com179 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle