Coronasmitten nærmer seg, hva gjør vi?
Til alle Tasta Håndballklubbs medlemmer, foresatt og andre håndballvenner

Etter utbruddet av Covid-19 har hverdagen vår endret seg veldig mye. Vi i styret i Tasta Håndballklubb gjør vårt ytterste for å legge til rette for medlemmene våre. Samtidig er det et virvar av oppdateringer av regler, protokoller, råd og påbud vi må forholde oss til. Samarbeidet med kommune, region, trenere, lagledere og spillere har vi opplevd som bra og vi håper at dere sitter igjen med samme inntrykk.

I en lang periode har smitten vært på avstand. De fleste har sikkert fått med seg at det nå har vært tilfeller av korona på både skoler og barnehager i Tasta bydel. Smitten nærmer seg! Vi må innrømme at det av og til er fristende for klubben å være ”på den sikre siden” og avlyse all aktivitet til vi har fått smitten på avstand igjen. Vi har sett at andre allerede har gjort det, men etter dialog med NHF Region SørVest har vi besluttet at NEI,

Tasta Håndballklubb ønsker ikke å avlyse all aktivitet, men vi vil gjerne presisere følgende;

Klubben forholder seg til reglene og retningslinjene til det offentlige (som kommune, helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet med fler), samt diverse idrettsorgan som Idrettsrådet, Håndballforbundet og Idrettsforbundet. Disse har protokoller, retningslinjer og regler på sine hjemmesider. Alle som leder våre treninger og deltar på kamper eller andre arrangement må holde seg oppdatert angående innholdet i disse.

I tillegg har vi som klubb laget en egen plan for arrangement i Tastahallen og Tastarustå Idrettshall. Dette er gjort for å fort luke ut hva som fungerer og hva som ikke gjør det. Vi er her avhengige av tilbakemeldinger fra alle om dere ser noe, som kunne vært gjort på en annen måte. Vi tillater oss å skryte litt av klubben vår her. Vi blir faktisk brukt som eksempel av nettopp NHF Region SørVest på bakgrunn av denne arrangementsplanen og smittesporingsmodellen vår. I den forbindelse er vi blitt kontaktet av flere lokale klubber som ønsker å benytte våre planer. Dette synes vi er stor stas og deler selvfølgelig gladelig med andre.

Vi tenker at dette kanskje ikke er tiden for at våre spillere skal hospitere til eldre lag eller for mye annen miksing av treningsgrupper og kohorter. Derfor henstiller vi til at dette unngås i en periode, til vi forhåpentligvis har smittesituasjonen bedre under kontroll. Det viktigste nå er at vi fortsatt får spille kamper.

Når det gjelder tilskuere så oppfordrer våre planer til en foresatt pr barn, dette bør gjøre sitt til at det i utgangspunktet er nærkontakter av spillerne på banen som er tilskuere. Derfor anser vi ikke at dette er noe problem med tanke på smittevernet. Vi tror at det er viktig at lagene våre har gode foreldrenettverk, noe som også er en bra ting langt utenfor håndballbanen.

I denne dugnaden har vi alle et ansvar for å bruke vår sunne fornuft og hele tiden følge de gjeldende anbefalingene fra alle instanser.

Vi tar også med en liten henstilling vi har mottatt fra halleier i disse dager:

Viktig melding til dere som besøker Tastahallen, Tastarustå Idrettshall og Tastavarden Fjellhall! De som jobber i hallen møter ALLE for tiden og de fleste er flinke med smittevern, men det er alltid rom for forbedring:

1  Bruk Antibac når vi kommer inn i hallen og ved utgang

2  Holde 1 meters regelen på tribune

3  Ikke møt opp i hallen en time før kamp / trening

4  Gå ut nede mot Tastasenter(Tastarustå) og ut blå dør i retning Shell(Tastahallen)

5  Ikke gå ut på banen før forrige bruker(e)/lag har forlatt banen

6  Renhold av utstyr – benker – tribune (husk vask av målene)

Styret er der for dere og bistår dere gjerne om dere har spørsmål, eller er usikker på hvordan dere skal håndtere situasjonen. Vi ønsker en veldig lav terskel for å spørre. Ingen spørsmål er dumme oppi denne situasjonen, sammen finner vi de gode løsningene.

Med sportslig hilsen Styret i Tasta Håndballklubb

49 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle