Årsmøtet 2021 vel gjennomført


Årsmøtet for 2021 er vel gjennomført, og for første gang ble dette arrangert på TEAMS.

Det var 29 deltakere på møtet som ble holdt mandag 19. april.


Det ble valgt nye medlemmer inn i styret, samtidig som noen av styremedlemmene ga seg etter god innsats i perioden som styremedlemmer.

Vi vil rette en stor takk til Eivind Askheim og Åshild Gramstad (som var med i styret i henholdsvis 2 år og 1 år) for deres flotte engasjement.

I tillegg takker vi alle som har hatt diverse verv i klubben gjennom 2020 og frem til Årsmøtet, for deres sterke engasjement og frivillige arbeid.


Velkommen til alle nye styremedlemmer og lykke til med godt styrearbeid til hele styret!

Styret (og andre komiteer) for 2021 er som følger:


Styreleder Katrine Bugel

Nestleder Leidulv Klovning


Sekretær Kjerstin Grestad

Sportslig leder Carine Aarrefjord Kasserer Leidulv Klovning

Sponsoransvarlig Ideal Haxhiu

Dommerkontakt Gunnhild Haslerud

Materialforvalter Jan-Kåre Øvrebø


1. Vara Kristine Askvik

2. vara Marthe AnundsenKontrollkomitéen

Kjell Sverre Håland

Egil Hollund

Monica Harpesta (vara)Valgkomitéen

Monika Andersen Leder

Undis Vennestrøm NestlederTasta, 19.04.2021

98 visninger1 kommentar

Siste innlegg

Se alle