Årsmøte Tasta Håndballklubb 2021

Medlemmer i Tasta Håndballklubb innkalles med dette til årsmøte:

Dato/Tid : 19 april 2021 kl.19:30

Sted: Møterommet i Tastaruståhallen

Grunnet Corona kan det hende at vi må flytte møtet over til teams, men inntil videre planlegger vi og håper å kunne møtes.


Saker og forslag må være styreleder i hende innen 04.04.2021 og sendes til: post@tastahk.no


Det er kun medlemmer som har gyldig betalt

medlemskap i klubben og som fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes som har stemmerett i årsmøtet, jmf. §6, Lovnorm for idrettslag. Vi oppfordrer derfor også spillerne på 2004 og 2005 til også å stille. Det er ikke anledning å stille med fullmakt for andre medlemmer. (Dvs. at ingen foreldre kan stemme på vegne av sine barn). Støttemedlemsskap gir deg stemme og forslagsrett i årsmøtet. Pris for støttemedlemskap: kr 300,- per person/år, og må være betalt innen 4 – fire uker før årsmøtet, dvs. senest 22.03.2021 til kontonr: 3201.10.77926, merket med navn og fødselsdato.


Ønsker du å delta i videreutviklingen av Tasta Håndballklubb, har du nå anledningen til å være med å påvirke dette.


Saksliste og øvrige dokumenter kommer etter hvert som det blir klart.Med sportslig hilsen fra styret i Tasta Håndballklubb43 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle