• Tasta Håndballklubb

Årsmøte Tasta Håndballklubb 2020

Medlemmer i Tasta Håndballklubb innkalles med dette til årsmøte:

Dato/Tid : 10.03.2019 KL 2015 Sted:Møterom i Tastaruståhallen

Saker og forslag må være styreleder i hende innen 25.02.2020 og sendes til  post@tastahk.no

Det er kun medlemmer som har gyldig betalt medlemskap i klubben og som fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes som har stemmerett i årsmøtet, jmf. §6, Lovnorm for idrettslag. Det er ikke anledning å stille med fullmakt for andre medlemmer. (Dvs. at ingen foreldre kan stemme på vegne av sine barn). Støttemedlemsskap gir deg stemme og forslagsrett i årsmøtet.  Pris for støttemedlemskap: kr 300,- per person/år, og må være betalt innen  4 – fire uker før årsmøtet, dvs. senest 10.02.2019 til kontonr.: 3201.10.77926, merket med navn og fødselsdato.

Ønsker du å delta i videreutviklingen av Tasta Håndballklubb, har du nå anledningen til å være med å påvirke dette.

Saksliste og øvrige dokumenter:

00 - Innkalling årsmøte 2020.pdf

01 - Saksliste årsmøtet 2020.pdf

Budsjett 2020 - Tasta HK.pdf

Styrets forslag til forretningsorden.pdfInnkomne forslag og styrets forslag til vedtak.pdf

Oversikt over endringer foreslått i Klubbhåndbok.pdf

Resultatregnskap des-b korrigert.PDF

Balanse des-b.PDF

Signert årsberetning Tasta HK.pdf

03 - Klubbhåndbok til godkjenning 2020.pdf

Revisors beretning.pdf

Valgkomitéens innstilling ettersendes eller framlegges i selve årsmøtet.

Med hilsen

Styret, Tasta Håndballklubb

4 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle