Innmeldingsskjema Tasta Håndballklubb

Fornavn, mellomnavn som registrert i folkeregisteret

Etternavn som registrert i folkeregisteret

DD.MM.YYYY, DDMMYYYY, eller DD-MM-YYYY må inneholde 8 tall

Hvilken skole går spilleren på

Her velger dere hvilken enheten det nye medlemet skal delta på

Norsk postnummer i Stavanger (4XXX)

Fra 12 års alder, er det ønskelig med Håndballspillerens mobilnr:

Fra 15 års alder, er det ønskelig med Håndballspillerens epost:

Foresatt/pårørende 1: som registrert i folkeregisteret

Fornavn, mellomnavn som registrert i folkeregisteret

Etternavn som registrert i folkeregisteret

DD.MM.YYYY, DDMMYYYY, eller DD-MM-YYYY må inneholde 8 tall

Epost, for kommunikasjon

Norsk postnummer i Stavanger (4XXX)

Foresatt/pårørende 2: som registrert i folkeregisteret

Fornavn, mellomnavn som registrert i folkeregisteret

Etternavn som registrert i folkeregisteret

DD.MM.YYYY, DDMMYYYY, eller DD-MM-YYYY må inneholde 8 tall

Norsk postnummer i Stavanger (4XXX)

Levert av IdrettenOnline