top of page
TastaHK_edited.png

Tasta Håndballklubb

Respekt, Ærlighet, Glede

Tasta Håndballklubb har som hovedmålsetning å kunne tilby flest mulig barn og ungdom
i Tasta bydel & omegn et sosialt og sportslig tilbud med håndball som hovedaktivitet. 

Klubben er en foreldredrevet klubb og basert på frivillighet prinsippet.

Vi jobber for å

• Sikre stabil tilvekst av nye medlemmer av begge kjønn, samt bremse frafallet i eldre årsklasser.

• Stimulere til godt miljø for aktive og engasjerte foreldre

• Ha en sunn økonomi

• Øke sponsorporteføljen

• Aktivt tilby opplæring og kurs til trenere og støtteapparat.

• Sportslig målsetning Tasta håndballklubb har som mål å gi et strukturert tilbud innen håndball for aldersgruppene fra og med 5 år for begge kjønn. Et tilbud som gir gradvis progresjon i aktivitetsnivå, sosial og ferdighetsutvikling.

• Ferdighetsutvikling både individuelt og som lag

• Sosial utvikling både gjennom samhørighet, lagånd og konfliktløsning

• Aktivitetsøkning fra lek betonte øvelser til kamptrening, mental trening og fokus på utholdenhet, styrke og smidighet.

• Ha lag med i spill fra om med mini til og med seriespill på regionnivå.

bottom of page