Medlemskontingent / Treningsavgifter / Treneravgift / Lisens

Medlemskontingent
 

Alle spillere eller personer som har et tillitsverv som trener, lagleder, styremedlem & dommere i Tasta Håndballklubb må være innmeldt i klubben og betale medlemskontingent.

 

Kontingenten er for tiden kr. 100,- per år.

Spillere betaler i tillegg treningsavgift hver 1/2 år.

Lisens

Tekst kommer snart

 

Våre sponsorer

Tasta Håndballklubb
Postboks 4058 Tasta 
4092 Stavanger
post@tastahk.no
Org. nr: 987 213 272

©2020 Tasta Håndballklubb