Årsmøte Tasta Håndballklubb 2019

Arrangør: Tasta Håndballklubb

Tid


Sted


Beskrivelse

Innkalling til årsmøte i Tasta Håndballklubb 

Medlemmer i Tasta Håndballklubb innkalles med dette til årsmøte: 

Dato/Tid : 25.03.2019 kl: 19:00 
Sted:Møterom i Tastaruståhallen 

Saker og forslag må være styreleder i hende innen 11.03.2019 og sendes til  post@tastahk.no 

************************************************************* 

Det er kun medlemmer som har gyldig betalt medlemskap i klubben og som er fylt 15 år som har stemmerett i årsmøtet, 
jmf. §6, Lov norm for idrettslag. 
Det er ikke anledning å stille med fullmakt for andre medlemmer. (Dvs. at ingen foreldre kan stemme på vegne av sine barn). 
 
Støtte medlemskap gir deg stemmerett i årsmøtet.  
Pris for støttemedlemskap: kr 300,- per person/år, og må være betalt innen  
4 – fire uker før årsmøtet, dvs. senest 25.02.2019 til konto nr.: 3201.10.77926, merket med navn og fødselsdato. 

Ønsker du å delta i videreutviklingen av Tasta Håndballklubb, har du nå anledningen til å være med å påvirke dette. 

Med hilsen 

Styret, Tasta Håndballklubb 


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.


Levert av IdrettenOnline