Årsmøte Tasta Håndball 2018

Årsmøte Tasta Håndball 2018

Arrangør: Tasta Håndballklubb

Tid


Beskrivelse

                                           Innkalling til årsmøte i Tasta Håndballklubb

Medlemmer i Tasta Håndballklubb innkalles med dette til årsmøte:

Dato/Tid :     13.03.2018 KL 1900 Sted:              Møterom i Tastaruståhallen      

Saker og forslag må være styreleder i hende innen 20.02.2018 og sendes til  post@tastahk.no

*************************************************************

Det er kun medlemmer som har gyldig betalt medlemskap i klubben og som er fylt 15 år som har stemmerett i årsmøtet, jmf. §6, Lovnorm for idrettslag. Det er ikke anledning å stille med fullmakt for andre medlemmer. (Dvs. at ingen foreldre kan stemme på vegne av sine barn). Støttemedlemsskap gir deg stemmerett i årsmøtet. Pris for støttemedlemskap: kr 300,- per person/år, og må være betalt innen 4 – fire uker før årsmøtet, dvs. senest 13.02.2018 til kontonr.: 3201.10.77926, merket med navn og fødselsdato.

Ønsker du å delta i videreutviklingen av Tasta Håndballklubb, har du nå anledningen til å være med å påvirke dette.

 

Med hilsen

Styret, Tasta Håndballklubb


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.


Levert av IdrettenOnline